عوارض قرص ترامادول چیست؟ عوارض ترامادول ۱۰۰ و ۲۰۰

منتشر شده توسط - دسامبر 4, 2021

عوارض قرص ترامادول چیست؟ عوارض ترامادول ۱۰۰ و ۲۰۰ ترامادول دارویی است که اغلب به عنوان داروی جایگزین مواد مخدر یا تریاک مورد استفاده قرار می گیرد و هدف آن کاهش عوارض قطع مواد می باشد، غافل از این که به دلیل عوارض قرص ترامادول این دارو باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد و جدیدی