عوارض سیگار کشیدن | مضرات سیگار بر پوست و سایر اندام ها

منتشر شده توسط - آوریل 29, 2022

عوارض سیگار کشیدن، مضرات سیگار بر پوست و سایر اندام ها برخی از افراد با وجود این که از عوارض سیگار کشیدن اطلاع دارند و در این خصوص آگاهی آن ها زیاد است اما نمی توانند آن را کنار بگذارند. مصرف سیگار و عوارض آن یکی از مشکلات عمده نسل حاضر شده است. بر اساس