Cancer screening

غربالگری سرطان

منتشر شده توسط - آوریل 9, 2023

هدف از غربالگری سرطان، یافتن یک بیماری در مراحل اولیه، قبل از ایجاد علائم است که شانس درمان موفقیت آمیز را افزایش می دهد. برنامه های غربالگری سرطان مبتنی بر جمعیت استرالیا برای 3 سرطان – سینه، دهانه رحم و روده وجود دارد. اگر علائم نگران کننده ای دارید، منتظر آزمایش غربالگری سرطان نباشید –