راه های جلوگیری از غیبت کردن کودکان

منتشر شده توسط - نوامبر 23, 2021

راه های جلوگیری از غیبت کردن کودکان  یکی از رفتارهای نامناسبی که افراد چه کودک و چه بزرگسال می توانند داشته باشند، غیبت کردن است. رفتاری که هیچ کس دوست ندارد فرزندش به آن عادت کرده و در او پرورش یابد. غیبت کردن در بین کودکان ۸ تا ۹ سال مساله رایجی است که اگر