ازدواج برای فرار از تنهایی | راه حلی نجات دهنده یا غلط

منتشر شده توسط - آگوست 9, 2021

برخی از افراد برای فرار از تنهایی و یا بیرون آمدن از خانه پدری تمایل دارند ازدواج کنند اما هدف از ازدواج باید خود ازدواج باشد نه چیز دیگری، یعنی هدف ازدواج شامل زوجیت، شریک یافتن، رشد و تکامل فردی و اجتماعی می باشد. در این مقاله به معایب و فواید ازدواج برای فرار از