پیامدهای فرار دختران از خانه + راه های پیشگیری

منتشر شده توسط - دسامبر 17, 2021

آیا علل و پیامدهای فرار دختران از خانه را می شناسید؟ یکی از آسیب های اجتماعی فرار دختران کم سن و سال از خانواده به دلایل مختلف می باشد، این اتفاق پیامدهای منفی برای دختران دارد و برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار باید اقداماتی صورت گیرد. افرادی که نظاره گر این اتفاق هستند هر