ازدواج با خواستگار خارجی

منتشر شده توسط - می 18, 2021

ازدواج با فرد خارجی به دلیل توسعه فضای مجازی امروزه بیش تر از گذشته دیده می شود. قبل از اینکه فضای مجازی به این اندازه در زندگی روزمره مردم جا باز کند، امکان کمتری برای روبرو شدن و برقراری ارتباط با افراد ملیت های دیگر وجود داشت. ولی بعد از اینکه افراد با اینترنت و فضای مجازی