باید ها و نباید های ازدواج با فرد وسواسی

منتشر شده توسط - می 6, 2021

اختلال وسواس، از جمله اختلالات روانشناختی است که میزان شیوع آن بالاست. بنابراین این امکان این که هر کدام از ما با افراد وسواسی برخورد کنیم زیاد است و همین امر می تواند احتمال اینکه فردی به قصد ازدواج با فردی وسواسی روبرو و آشنا شود بالاست. شیوع این اختلال حدود 2.5 درصد است. یعنی 2.5

ازدواج با فرد وسواسی دودمان به باد می دهد؟ چه باید کرد؟

منتشر شده توسط - ژانویه 3, 2021

ازدواج با فرد وسواسی سخت است؟ چه راهکارهای روانشناسی برای مقابله با آن وجود دارد؟ بسیاری از افراد احساس می کنند که زندگی با فردی که دچار وسواس فکری و عملی است به معنای داشتن یک زندگی مرتب و تمیز است. اما این فکر درست نیست وسواس در حقیقت به اختلالی گفته می شود که