ویژگی های فرزندان در آینده

منتشر شده توسط - می 18, 2023

برای کودک خود به چه چیزی نیاز دارید؟ مایلید او در آینده چگونه فردی شود؟ لطفا چند لحظه به کلمات زیر نگاه کنید و دور پنج ویژگی که دوست دارید کودکتان داشته باشد دایره بکشید. بعد روی ویژگی هایی که دوست ندارید کودکتان داشته باشد خط بکشید. ماجراجو ورزشکار هنرمند کنجکاو ترسو اجتماعی مهربان مستقل