خصوصیات فرزند اول، بچه اول که باشی ( ۷ ویژگی مهم)

منتشر شده توسط - اکتبر 12, 2021

خصوصیات فرزند اول، بچه اول که باشی ( ۷ ویژگی مهم) خصوصیات فرزند اول باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد زیرا با آمدن اولین فرزند همه اعضای خانواده وارد جریان متفاوتی می شوند و به طور طبیعی رفتار والدین تک فرزندی با آن هایی که چند فرزند دارند متفاوت می باشد، والدین همان ابتدا متوجه