روش فرزند درمانی و تکنیک های آن آیا فرزند درمانی یک روش کارا و موثری می باشد؟

روش فرزند درمانی و تکنیک های آن / آیا فرزند درمانی یک روش کارا و موثری می باشد؟

منتشر شده توسط - آگوست 29, 2018

فرزند درمانی برای مراقبان (به طور معمول برای والدین)، یک سری آموزش را که بر مبنای تکنیک های بازی درمانی است، ارائه می دهد و در نتیجه آنها می توانند در مورد فرزندان خود از این تکنیک ها استفاده کنند. در ابتدا این روش درمانی به صورت خانواده درمانی اجرا می شد و جزو برنامه