همه چیز درباره صداقت

منتشر شده توسط - ژانویه 27, 2022

همه چیز درباره صداقت صداقت چیست؟ صداقت یعنی زمانی که فرد میان افکار، صحبت ها و رفتارهایش تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد و صحبت ها با رفتار و افکار تفاوت نکند، برای این که فرد یک زندگی موفق و با آرامش داشته باشد داشته صداقت لازم و ضروری است. زمانی که فرد از حرف