چگونه ترس از حیوانات را از بین ببریم | فوبیای حیوانات

منتشر شده توسط - آوریل 26, 2021

ترس از حیوانات یا Zoophobia به ترس شدید و غیر طبیعی از همه یا گروهی از حیوانات گفته می شود. زیگموند فروید روانکاو معروف بر این باور بود که ترس از حیوانات یکی از شایع ترین بیماری های روانی در کودکان است. چه عواملی باعث ترس از حیوانات می شود؟ علت دقیق حیوان هراسی مشخص