درمان قطعی ترس از آسانسور| دکتر دادخواه

منتشر شده توسط - ژوئن 24, 2022

ترس از آسانسور (Elevatophobia) نوعی از فوبیا می باشد که بسیاری از افراد آن را تجربه می کنند، این فوبیا شامل ترس شدید و غیرعادی از سوار شدن یا حتی نگاه کردن به آسانسور می باشد. این فوبیا حتی می تواند باعث اختلال در کارهای روزمره فرد شود. فوبیاهای مرتبط با آسانسور ممکن است شما