فوبیا اعتماد به دیگران عذابم می دهد

منتشر شده توسط - جولای 3, 2022

فوبیا اعتماد به دیگران (pistanthrophobia) به ترس از اعتماد به دیگران به خصوص در رابطه عاشقانه و رمانتیک گفته می شود که می تواند تمام ابعاد زندگی فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد. همه ما در مورد اعتماد به اشخص دیگر، به خصوص در یک رابطه عاشقانه، تمایلات متفاوتی داریم.  برای برخی افراد، اعتماد به