فوبیا باد معده😱 آیا نفخ هم ترس دارد؟

منتشر شده توسط - آگوست 17, 2022

ترس از باد (Anemophobia) نوعی اصطلاح فراگیر است که طیف گسترده ای از فوبیاهای مرتبط با هوا را در بر می گیرد. برخی از مردم از بادهای تند و برخی دیگر از بلعیدن هوا می ترسند (آئروفاژی). فوبیا ممکن است خفیف یا شدید باشد و اغلب زندگی را محدود می کند. ترس از باد اغلب