زیپرکسا (اولانزاپین) Zyprexa (Olanazapine)

زیپرکسا (اولانازاپین)

منتشر شده توسط - می 12, 2022

زیپرکسا (اولانزاپین) Zyprexa (Olanazapine) یک داروی ضد روان پریشی غیر معمول است که در درمان اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی و افسردگی مقاوم به درمان استفاده می شود. می توان از آن برای شروع جدید بیماری و حفظ طولانی مدت اسکیزوفرنی استفاده کرد. برای اختلال دوقطبی، درمان خط اول برای شیدایی حاد در نظر گرفته می شود.