۸ دلایل مهم کاهش میل جنسی در زنان

منتشر شده توسط - ژانویه 7, 2023

ممکن است به عنوان یک زن از اینکه میل جنسی تان کم شده است، دچار تعجب و یا نگرانی شده باشید. همچنین ممکن است این مساله باعث ایجاد نارضایتی های متعددی در همسرتان شده باشد و وضعیت ارتباطی تان را وخیم کرده باشد. ممکن است در حالی به خواندن این متن بپردازید که می خواهید