بهترین برخورد با کودکان پرخاشگر و زورگو

منتشر شده توسط - اکتبر 16, 2021

اگر فرزند شما به کودکان دیگر چه از نظر جسمی و چه از نظر عاطفی صدمه می ‎زند و این کار را مدام و مکرر انجام می دهد، باید گفت کودک شما جزو کودکان پرخاشگر است. پرخاشگری و زورگویی فرزندان یکی از مشکلات بزرگ والدین است که رفتار و برخورد مناسب با این گونه کودکان

درمان پرخاشگری نوجوانان به سادگی

منتشر شده توسط - ژوئن 16, 2021

پرخاشگری نوجوانان ، علل، پیامد ها و نحوه برخورد صحیح با پرخاشگری پرخاشگری نوجوانان یکی از چالش هایی است که بسیاری از والدین با آن رو به رو می شوند و نمی توانند از پس آن بر بیایند، در نوجوانان برخی از تغییرات جسمی و روانی به وجود می آید که باعث بروز خشم و

رفتار با نوجوان پرخاشگر

منتشر شده توسط - می 26, 2021

رفتار با نوجوان پرخاشگر، بهترین راهکار چیست؟ دوره نوجوانی بسیار پر فراز و نشیب و با اهمیت می باشد و چگونگی رفتار با نوجوان پرخاشگر شخصیت نوجوان را می سازد و در شکل گیری هویت او تاثیر گذار می باشد، در این شرایط نقش والدین بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. معمولا نوجوانان تغییرات