خنده درمانی | خنده بر هر درد بی درمان دواست

خنده درمانی | خنده بر هر درد بی درمان دواست

منتشر شده توسط - ژانویه 13, 2021

تکنیک های خنده درمانی را بیاموزید. خنده نوعی ابراز شادی یا خوشبختی است و تاثیرات آن خیلی زود بر انسان ظاهر می شود و بخشی از رفتار انسان محسوب می شود که توسط مغز سازمان یافته است. خنده به روشن شدن اهداف فرد کمک می کند و تعاملات اجتماعی و مشارکت وی با دیگران را