مکانیسم دفاعی پسرفت | آدم ها با پسرفت چطور از خود محافظت می کنند؟

منتشر شده توسط - فوریه 9, 2022

مکانیسم دفاعی پسرفت، آدم ها با پسرفت چطور از خود محافظت می کنند؟ مکانیسم دفاعی پسرفت چیست و چه کارکردی دارد؟ به پسرفت، واپس روی می گویند که در اصلاح تخصصی regression  نام دارد و به معنای بازگشت به مراحل ابتدایی تر رشد، برای فرار از احساس تنش و اضطراب در وضعیت فعلی می باشد.