رفتار مادر با پسر، نکات ارتباطی درباره مادر و پسر

منتشر شده توسط - دسامبر 22, 2021

رفتار مادر با پسر، نکات ارتباطی درباره مادر و پسر رفتار مادر با پسر باید چطور باشد؟ آیا تربیت دختر و پسر متفاوت است و مادر باید با آن ها رفتاری خاص داشته باشد؟ پسران در برقراری ارتباط عاطفی رفتاری سرسختانه دارند و برقرار کردن ارتباط با پسران، برای مادران ممکن است دشوارتر باشد. همه