پناهندگان شدیدا آسیب دیده ممکن است لزوما PTSD را توسعه ندهند

پناهندگان شدیدا آسیب دیده ممکن است لزوما PTSD را توسعه ندهند

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

مطالعه جدید نشان می دهد که افرادی که شدیدا آسیب دیده اند مانند پناهندگان فرار از جنگ، شکنجه و فاجعه های طبیعی ممکن است لزوما منجر به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) نشوند. محققان با گروهی از پناهندگان کار کردند که نیمی از آنها مبتلا به PTSD بودند و دیگران نتوانستند از آنها بخواهند