پولیپ سرطانی

منتشر شده توسط - آوریل 19, 2022

پولیپ سرطانی چیست؟ پولیپ رشدی در داخل بدن شماست. بیشتر آنها سرطانی (خوش خیم) نیستند، اما پولیپ حاوی سلول ها یا سلول های غیر طبیعی است که ممکن است غیرطبیعی (بدخیم) شوند. پولیپ معمولاً یک برآمدگی مسطح یا به شکل قارچ است. پولیپ های سرطانی می توانند در بسیاری از نقاط بدن مانند روده بزرگ یا رحم ایجاد شوند. ارائه