پول توجیبی کودکان چقدر باید باشد؟ متخصص تربیتی

منتشر شده توسط - آگوست 9, 2021

پول توجیبی کودکان چقدر باید باشد؟ آیا دادن پول توجیبی به کودکان لازم است؟ شما چقدر و چطور به فرزندتان پول توجیبی می دهید؟ امروزه اقتصاد و رفاه خانواده ها به مدیریت مالی و پس انداز بستگی دارد و آموزش مهارت های مالی به کودکان اهمیت بسیاری دارد و هم چنین آموزش مسائل مالی و