بهبود نمرات درسی با ریهاکام و نوروتراپی

منتشر شده توسط - نوامبر 18, 2023

بهبود نمرات درسی با ریهاکام و نوروتراپی دو روش درمانی هستند که می توانند به بهبود نمرات درسی کمک کنند. ریهاکام یک روش درمانی مبتنی بر ذهن و بدن است که بر کاهش استرس و بهبود سلامت روان و جسمی تمرکز دارد. ریهاکام می تواند به دانش آموزان کمک کند تا تمرکز و بهره وری