پیوند پروتئین مرتبط با ALS به سلول های عصبی پیچیده تر

پیوند پروتئین مرتبط با ALS به سلول های عصبی پیچیده تر

منتشر شده توسط - اکتبر 3, 2018

دانشمندان دانشگاه Bath از درک بهتر پروتئین کلیدی مرتبط با بیماری های مغزی، از جمله ALS (بیماری نورون حرکتی) و زوال عقل، با مطالعه نحوه وارد شدن به سلول های سیستم عصبی مرکزی، پیشرفت کرده اند. محققان گروه زیست شناسی و بیوشیمی بررسی کردند که چگونه آنژیوژنین، یک پروتئین که به سلول ها منتقل می