برنامه 12 قدم ترک اعتیاد، بهترین برنامه 12 قدمی برای ترک اعتیاد

منتشر شده توسط - ژوئن 9, 2021

برنامه 12 قدمی برای ترک اعتیاد اولین بار توسط گروه الکی های گمنام مورد استفاده قرار گرفت اما بعد مشخص شد نه تنها برای درمان الکلی ها بلکه در ترک سایر مواد مخدر و حتی سایر اعتیاد های رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد. گروه الکلی های گمنام از معروف ترین گروه های خودیاری در