افراد مبتلا به OCD احساسات مختلفی نسبت به برادر یا خواهر خود دارند

افراد مبتلا به OCD احساسات مختلفی نسبت به برادر یا خواهر خود دارند

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

یک مطالعه جدید در روانپزشکی بیولوژیکی: علوم اعصاب شناختی و عصبی نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری (OCD) احساس ناراحتی بیشتری در هنگام تماشای تصاویر برای تحریک احساسات مربوط به OCD نسبت به برادران ناخوشایند خود دارند. اگرچه خواهران و برادران ناخوشایند سطوح پایین تر پریشانی را نشان دادند، سطوح فعالیت مغز