آرام کردن نوزادان| ۸ راه که گریه بی دلیل بچه را قطع کنیم

منتشر شده توسط - نوامبر 6, 2022

. مکیدن برای آرام کردن نوزادان مکیدن اغلب منجر به آرامش نوزادان شده و باعث می شود نوزاد ارام شود، چه اینکه آنچه که می مکند یک انگشت، پستانک و یا شیر مادر باشد. با این حال زمانی که نوزاد به خوبی تغذیه شده و فقط به دنبال راحتی است، انگشتان و پستانک بهترین کارایی