اختلاف سنی با فرزندان

منتشر شده توسط - مارس 2, 2021

یکی از مسائلی که بر نحوه تربیت فرزندان تاثیر می‌گذارد، اختلاف سنی است. در واقع اختلاف سنی بین والدین و فرزندان باعث می شود که کودک احساس نزدیکی با والدین خود داشته باشد و نظم و قانون مندی مناسب را در یابد. اختلاف سنی با فرزندان چه کم و چه زیاد پیامدهای خود را به