هموگلوبین جنینی و بزرگسالی

هموگلوبین جنینی و بزرگسالی ✔️ درمان اختلالات ژنتیکی هموگلوبین

منتشر شده توسط - نوامبر 18, 2023

هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول های قرمز خون یافت می شود و مسئول حمل اکسیژن از ریه ها به بافت های بدن است. دو نوع اصلی هموگلوبین وجود دارد: هموگلوبین جنینی (HbF) و هموگلوبین بزرگسالی (HbA). هموگلوبین یک پروتئین پیچیده است که در گلبول های قرمز خون یافت می شود. این پروتئین مسئول حمل