زندگی افراد دوقطبی

زندگی افراد دوقطبی | سفر در زندگی یک فرد دوقطبی

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

زندگی افراد دوقطبی چگونه است؟ سفر در زندگی یک فرد دوقطبی آورده شده است. داستان واقعی زندگی افراد دوقطبی “او چشمهای آبی دارد.” این اولین چیزی بود که پدرم هنگام تولد در مورد من گفت. چشمانی آبی داشت. این عمیقا ناراحتم می کند که فکر کنم او از همان لحظه دیدن من از قبل به دنبال چیزی بود

شغل مناسب افراد دوقطبی | ایا برای افرادی که بیماری دو قطبی دارند شغلی وجود دارد

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

شغل مناسب افراد دوقطبی چیست و چه مشاغلی برای آن ها بهتر است؟ ایا برای افرادی که بیماری دو قطبی دارند شغلی وجود دارد؟ گزینه های شغلی مناسب برای افراد مبتلا به اختلال دو قطبی چیست؟ اختلال دو قطبی نوعی بیماری روانی است که خود را در تغییرات شدید خلقی، غالباً غیرقابل پیش بینی، نشان