پیشبرد انسان گرایی در روان شناسی بشر دوستانه

پیشبرد انسان گرایی در روان شناسی بشر دوستانه

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

روان شناسی بشر دوستانه (انسان گرایی) بر اساس این عقیده شکل گرفته است که افراد ذاتاً خوب هستند. این نوع از روان شناسی بیان می دارد که سیرت، ارزش های اخلاقی و نیًت های خوب، نیروهای محرک اخلاق هستند، در حالی که تجارب روان شناختی و اجتماعی مضر، می تواند منجر به انحراف از گرایشات