شاخص توده بدنی (BMI)

منتشر شده توسط - می 11, 2022

شاخص توده بدنی (BMI) ابزاری است که ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی از آن برای تخمین میزان چربی بدن با استفاده از اندازه گیری قد و وزن شما استفاده می کنند. می تواند به ارزیابی عوامل خطر برای برخی شرایط سلامتی کمک کند. BMI همیشه نشان دهنده دقیق چاقی بدن نیست.   شاخص توده بدنی (BMI) چیست؟