افسردگی بر روی بویایی تاثیر می گذارد

افسردگی بر روی بویایی تاثیر می گذارد

منتشر شده توسط - اکتبر 6, 2019

تاپ نیوز :در صورتی که شما دچار افسردگی شوید، بخشی از ذهن که مربوط به حس بویایی است، نسبت به وضعیت نرمال کوچکتر خواهد شد. این پدیده می تواند توضیح دهد که چرا اکثر اختلال های روان شناختی بر روی حس بویایی تاثیر گذار هستند و این شرایط باعث می شود که در حین درمان