تکنیک تجسم درمانی راهنمایی شده - مشکلات و محدودیت

تکنیک تجسم درمانی راهنمایی شده – مشکلات و محدودیت

منتشر شده توسط - سپتامبر 2, 2018

تجسم درمانی راهنمایی شده عبارت از یک  تکنیکی می باشد که متخصصان سلامت روان با استفاده از آن، به افراد درمانجو کمک می کنند تا بتوانند احساس ریلکسیشن و آرامش داشته باشند. این رهیافت درمانی بر مبنای مفهوم ارتباط ذهن – بدن ایجاد شده است. ارتباط ذهن – بدن منجر به تقویت تعاملات مابین بدن