تیوپنتال داروی آرامش بخش یا ماده مخدر؟

منتشر شده توسط - ژوئن 22, 2021

تیوپنتال، موارد مصرف، عوارض و اثرات داروی تیوپنتال تیوپنتال یکی از داروهای آرام بخش و خواب آور می باشد که طول اثر بسیار کوتاهی دارد و تاثیرات قوی بر روی سیستم عصبی مرکزی می گذارد و به عنوان یک داروی بیهوشی مورد تجویز قرار می گیرد این دارو برای بعضی از افراد که مشکلاتی مانند