تکنیک مطالعه موثر

10 تکنیک مطالعه موثر که معجزه می کند

منتشر شده توسط - آگوست 20, 2022

تکنیک مطالعه موثر که امسال باید امتحان کنید. آیا روش مطالعه فعلی شما این است که کتاب درسی را به طور مکرر بخوانید، به این امید که چیزی بماند؟ اگر چنین است، آیا به این دلیل که نمی توانید چنین حجم وسیعی از اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی به خاطر بسپارید، استرس دارید؟ به