چگونه زبان خود را تمیز کنیم تا دلیل بوی بد دهان

رفع بوی بد دهان برای همیشه

منتشر شده توسط - ژانویه 29, 2023

اگرچه بسیاری از مردم آن را نمی دانند، اما یکی از یکی از رفع بوی بد دهان برای همیشه از ین بردن تجمع پلاک باکتریایی روی زبان است. از آنجایی که زبان صاف نیست، بلکه دارای شیارها یا شکاف هایی است، بقایای غذا جمع می شود که باید به طور موثر با یک برس یا ظروف مخصوص آن حذف شوند. چرا تمیز کردن صحیح