حرکات دست | روان شناسی حالت دست

منتشر شده توسط - فوریه 20, 2022

حرکات دست| روان شناسی حالت دست آیا می دانید که نحوه حرکات دست می تواند حاوی پیام های مختلفی باشد و پیام هایی را برای طرف مقابل داشته باشد؟ افراد در حین برقراری ارتباط، اطلاعات زیادی را به صورت غیرکلامی به یکدیگر منتقل می کنند. حرکات چشمی، بیانات چهره ای، حرکات بدن مانند حرکات دست