آنتی سایکوتیک جدید درمان اسکوزفرنی

آنتی سایکوتیک جدید برای اسکیزوفرنی مقاوم “دلگرم کننده” است

منتشر شده توسط - ژانویه 29, 2023

تحقیقات جدید نشان می دهد که آمید آنتی سایکوتیک جدید با کاهش شدت علائم همراه بود که به یک راه درمانی آنتی سایکوتیک برای اسکیزوفرنی شدید کمک می کند. [ 1 ] آنتی سایکوتیک جدید دکتر استفان آر. ماردر، استاد روانپزشکی و علوم زیستی رفتاری در دانشگاه کالیفرنیا، در بیانیه خبری شرکت نتایج اصلی یک مطالعه اکتشافی، که توسط