واقعیت درمانی گلسر

واقعیت درمانی گلسر 

منتشر شده توسط - ژوئن 29, 2022

واقعیت درمانی که توسط دکتر ویلیام گلسر در سال 1965 توسعه یافت، بر اساس اصول تئوری انتخاب بنا شده است و به شکل گسترده ای از درمان شناخته شده است. والدین و همچنین بسیاری از متخصصان در زمینه های آموزشی، بهداشت روان و خدمات اجتماعی اصول این درمان را پذیرفته اند، که نشان می دهد همه مسائل انسانی زمانی