همه چیز درباره صداقت

منتشر شده توسط - ژانویه 27, 2022

همه چیز درباره صداقت صداقت چیست؟ صداقت یعنی زمانی که فرد میان افکار، صحبت ها و رفتارهایش تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد و صحبت ها با رفتار و افکار تفاوت نکند، برای این که فرد یک زندگی موفق و با آرامش داشته باشد داشته صداقت لازم و ضروری است. زمانی که فرد از حرف

تست روانشناسی صداقت + آزمون دروغ های مصلحت آمیز

منتشر شده توسط - آوریل 12, 2021

تست روانشناسی صداقت و آزمون دروغ های مصلحت آمیز به شما کمک می کند تا خود و همسرتان را مورد ارزیابی قرار دهید. سپس پاسخ تشریحی برای شما ذکر شده است تا با انواع دروغ آشنا شوید. پرسشنامه دروغگویی باید قبول کنیم که تمام افراد کم و بیش دروغ می گویند، بیش تر دروغ ها