تغییرپذیری ضربان قلب

تغییرپذیری ضربان قلب (HRV)

منتشر شده توسط - می 23, 2022

تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) تغییرپذیری ضربان قلب جایی است که مقدار زمان بین ضربان قلب در دامنه کمی در حال نوسان است. اگرچه این نوسانات به جز با دستگاه های تخصصی غیرقابل تشخیص هستند، اما همچنان می توانند مشکلات سلامتی فعلی یا آینده را نشان دهند، از جمله شرایط قلبی و مسائل مربوط به سلامت