بیماری دریچه آئورت

بیماری دریچه آئورت Bicuspid

منتشر شده توسط - می 11, 2022

دریچه آئورت (Bicuspid) دو لختی دریچه آئورتی است که به جای سه کاسپ معمولی دارای دو کاسپ (فلپ) است. این شایع ترین نقص مادرزادی قلب است و تا 2 درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. دریچه آئورت دو لتی می تواند باعث عوارض جدی مانند نارسایی قلبی شود. اما با درمان، می