فشار قفسه سینه

فشار قفسه سینه

منتشر شده توسط - می 11, 2022

فشار قفسه سینه علامتی است که در بسیاری از شرایط پزشکی رخ می دهد. برخی، مانند حملات قلبی، تهدید کننده زندگی هستند. برخی دیگر با داروهای خانگی یا داروهای بدون نسخه قابل درمان هستند. مهم است که این بیماری را خود تشخیص ندهید و سریع با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی صحبت کنید تا مطمئن شوید که