چه زمانی می توان مشاوره خانواده را دریافت کرد

چه زمانی می توان مشاوره خانواده را دریافت کرد

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

چه زمانی می توان مشاوره خانواده را دریافت کرد خانواده درمانی رویکرد خاصی برای درمان مشکلات روانی و رابطه ای خانواده است. در این روش مشاوره خانواده به جای پرداختن به مشکلات به صورت فردی، تأثیرات مشکلات را بر روی اعضای خانواده مورد بررسی قرار می دهد. آنتونی سیراکوسا، دکتر روانشناس در ویلیامستاون اذعان داشت: “خانواده