فرق هموگلوبین و میوگلوبین ✔️ مقایسه پزشکی

منتشر شده توسط - نوامبر 20, 2023

فرق هموگلوبین و میوگلوبین چیست. هموگلوبین و میوگلوبین هر دو پروتئین‌هایی هستند که در خون یافت می‌شوند و وظیفه حمل اکسیژن را بر عهده دارند. با این حال، تفاوت‌های مهمی بین این دو پروتئین وجود دارد. هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون یافت می‌شود. این پروتئین از چهار زیرواحد تشکیل شده است که

هموگلوبین پایین

هموگلوبین پایین

منتشر شده توسط - مارس 6, 2023

هموگلوبین پایین: هموگلوبین پروتئینی در گلبول های قرمز شماست. گلبول های قرمز خون شما اکسیژن را در سراسر بدن شما حمل می کنند. اگر شرایطی دارید که بر توانایی بدن شما در ساخت گلبول های قرمز تأثیر می گذارد، سطح هموگلوبین شما ممکن است کاهش یابد. سطوح پایین هموگلوبین ممکن است نشانه ای از چندین