هموگلوبین پایین

هموگلوبین پایین

منتشر شده توسط - مارس 6, 2023

هموگلوبین پایین: هموگلوبین پروتئینی در گلبول های قرمز شماست. گلبول های قرمز خون شما اکسیژن را در سراسر بدن شما حمل می کنند. اگر شرایطی دارید که بر توانایی بدن شما در ساخت گلبول های قرمز تأثیر می گذارد، سطح هموگلوبین شما ممکن است کاهش یابد. سطوح پایین هموگلوبین ممکن است نشانه ای از چندین